Overheid: oplossingen voor schaarste

Gemeenten en andere overheden vervullen een cruciale rol in de juiste zorg voor inwoners en het creëren van een goede leefomgeving. De vraag naar specialisten is dan ook hoog. Mensen die de wet- en regelgeving begrijpen en daarbinnen slimme oplossingen bedenken om de gemeente te ondersteunen en verbeteren. Wij hebben die professionals, zorgen voor hun groei en maken de beste match. Ons label koen is specialist in het publieke domein met interimprofessionals.

Specialist in het publieke domein

Sociaal domein

Professionals in het sociaal domein zorgen dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben en beter kunnen participeren in de maatschappij. Denk aan de jeugdzorg, Wmo en inkomen. Daarvoor zijn specialisten nodig die aanvragen behandelen, maar ook strategen die het beleid vormgeven. koen levert professionals op projectbasis. Om pieken op te vangen bijvoorbeeld, openstaande vacatures te overbruggen of projecten in een versnelling te brengen.

Ruimtelijk domein

Een goede, gezonde en veilige leefomgeving is heel bepalend voor ons geluk en welzijn. Specialisten in het ruimtelijk domein dragen daaraan bij met hun expertise. De professionals van koen lopen voorop in de Omgevingswet en andere ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Van specialisten die vergunningen managen tot adviseurs die het beste beleid neerzetten. Zo wordt de gemeente steeds prettiger om in te wonen, werken en recreëren.

ICT

Digitalisering is cruciaal voor gemeenten voor een goede en vlotte dienstverlening. Ook wettelijk gezien liggen er grote uitdagingen, bijvoorbeeld de koppeling met het digitaal loket van de Omgevingswet. Door onze expertise binnen de overheid slaat koen de brug naar ICT. Onze ICT-professionals begrijpen de gemeentelijke processen. Zij hebben een achterban van specialisten in het sociaal en ruimtelijk domein bij koen. Wij nemen onze ICT’ers mee in alles wat er speelt bij de overheid. Zo snappen ze waar de wens en behoefte ligt en zijn zij snel operationeel.

Schaarse profielen bij de overheid

koen zorgt voor interimprofessionals met de meest actuele kennis en kunde.

koen
 • Wmo consulent
 • Jeugdconsultent
 • Inkomensconsulent
 • Schuldhulpverlener
 • Beleidsadviseur
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Beleidsmedeweker ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet projectleider
 • Verkeerskundige
 • Vergunningverlener
 • Jurist handhaving